Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W Centrum DZWONI w Warszawie, zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Uczestnikami warsztatów były osoby nieaktywne zawodowo. Celem warsztatów było, aby uczestnicy wyszli wzbogaceni o wiedzę potrzebną do znalezienia i utrzymania wymarzonej pracy.  Pomocni w tym byli prowadzący (trenerzy i trenerki pracy, psycholożka i doradca zawodowy), którzy w sprzyjającej atmosferze współpracy dbali o wymianę doświadczeń między uczestnikami, a w głównej mierze pomagali w zdobyciu nowych umiejętności.

Warsztaty opierały się na aktywnych metodach pracy, w których uczestnicy brali udział w dyskusjach grupowych oraz ćwiczeniach. Analizowali własne doświadczenia, zdobywali wiedzę o zawodach i rynku pracy, nabywali umiejętności w praktyce, tj. symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Odkrywali swoje mocne strony, uczyli się skutecznej komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

Wierzymy i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności podczas warsztatów, dodadzą naszym beneficjentom projektu pewności siebie oraz przekują się na sukces, jakim jest zatrudnienie na otwartym rynku pracy.