Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Czerwiec w warszawskim Centrum DZWONI był intensywnym czasem rekrutacji nowych uczestników projektu. Mimo wciąż panującej pandemii udało się nam przeprowadzić zajęcia z pierwszą grupą beneficjentów.

Warsztaty były przeprowadzone z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności- uczestnicy oraz prowadzący zachowywali odpowiedni dystans, każdy otrzymał własną przyłbicę, do dyspozycji były również maseczki, rękawiczki, jednorazowe długopisy oraz środki dezynfekujące.

Pomimo wielu nowych reguł, do których wszyscy musieliśmy się dostosować, warsztaty przebiegły bardzo dobrze i każdy uczestnik został wyposażony w nową wiedzę dotyczącą poruszania się po rynku pracy, form wsparcia jakie może otrzymać od pracowników Centrum DZWONI oraz dowiedział się jak przygotować podstawowe dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Po warsztatach rozpoczął się cykl próbek pracy, czego efekty widać w coraz większym zaangażowaniu i motywacji naszych klientów.