Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pod koniec czerwca rozpoczęły się pierwsze warsztaty z kompetencji cyfrowych w ramach projektu BAZA (współfinansowanego ze środków PFRON) w Centrum DZWONI w Bytomiu. Weźmie w nich udział łącznie 30 osób.

Uczestnicy projektu mają okazję dowiedzieć się m.in. jak w bezpieczny sposób korzystać z Internetu, nawiązywać bezpieczne relacje w sieci oraz załatwiać sprawy urzędowe, a nawet robić zakupy online. Ponadto poznają pomocne w życiu komunikatory oraz narzędzia Googla: YouTube, Gmail, dysk, kalendarz i mapy.

 Jeden z bloków tematycznych poświęcony jest sprawom zawodowym, podczas którego uczestnicy mogą się dowiedzieć, w jaki sposób i gdzie mogą wyszukiwać odpowiednich dla siebie ofert pracy oraz jak przygotowywać dokumenty aplikacyjne.

W okresie wakacyjnym, klienci Centrum DZWONI, będący jednocześnie uczestnikami tego projektu – przy wsparciu specjalistów – nauczyli się jak planować podróże oraz spędzać czas wolny i realizować swoje pasje. Duże zainteresowanie wzbudziły gry online.

Uczestnicy podczas warsztatów korzystają zarówno z laptopów, jak i smartfonów. Zajęcia prowadzone są w formie dyskusji, mini wykładów, burzy mózgów, ćwiczeń praktycznych, przedstawiane są również studia przypadków. Zajęcia prowadzone są również online, na odległość z wykorzystaniem aplikacji WhatsApp, która owocnie służyła do kontaktu również pomiędzy spotkaniami a także poprzez Zoom.

Na koniec 40 godzinnych warsztatów uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z kompetencji cyfrowych wypełniając test online.

Już w pierwszej grupie Uczestników atmosfera pełna humoru i ciekawości, sprawiła że zarówno uczestnikom jak i specjalistom ciężko było się rozstać, a to chyba najlepszy dowód na to, że było warto!