Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W kwietniu nowi, nieaktywni zawodowo Klienci Centrum DZWONI w Jarosławiu skorzystali z pierwszych proponowanych form wsparcia w projekcie. Grupa wzięła udział w pięciodniowych warsztatach z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Celem warsztatów było wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Przy wsparciu psychologa i doradcy zawodowego Uczestnicy wspólnie odkrywali czym jest praca, jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia. Poznanie metod poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, sposobów aplikowania o pracę i zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uświadomiło Klientom, jak trudny to proces i wymagający od kandydatów zaangażowania, przygotowania i aktywności. Klienci mieli okazję połączyć w aktywny sposób intensywne zajęcia szkoleniowe z nabywaniem kluczowych kompetencji społecznych m.in.: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, zgodnej współpracy w zespole, budowania odpowiednich relacji z innymi, asertywnego zachowania, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem i innymi obciążeniami psychicznymi. Warsztaty były pierwszym etapem aktywizacji społeczno-zawodowej, pozwoliły na odkrywanie własnych możliwości i umiejętności, a jednocześnie wzmocniły motywację do dalszych działań zmierzających w kierunku podjęcia zatrudnienia. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia i umiejętności przełożą się na większą swobodę Naszych Klientów we wchodzeniu na otwarty rynek pracy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów.