Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Ostatnie warsztaty grupowe dla osób nieaktywnych zawodowo upłynęły pod znakiem poznawania siebie i swoich możliwości, które bezpośrednio wpływają na nasz wizerunek i sposób w jaki odbierają nas inni. Czas spędzony na wspólnej pracy oraz dyskusji przyniósł szereg inspirujących przemyśleń, które umieszczone na horyzoncie ostatnich wydarzeń stworzyły mozaikę zrozumienia i chęci dawania siebie innym. Uczestnicy z zaangażowaniem starali się określić jaką postawę należy przyjąć w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą. Rozmowa pozwoliła poznać odczucia każdego z uczestników zajęć, uzewnętrznić emocje, których dotąd nie odczuwali, bo nie byli jeszcze obserwatorami tak strasznych wydarzeń.

Budowanie wizerunku to długotrwały proces składający się z wielu elementów, zdarzeń i wyborów. Wizerunek ma także różne oblicza, określa nas na przestrzeni czasu i miejsca, w którym się znaleźliśmy, w którym przyszło nam żyć. Uczestnicy odpowiedzieli sobie, jak powinni zadbać o odpowiedni wizerunek pracownika i wykorzystać go już w czasie pierwszego spotkania z pracodawcą. Zwrócili także uwagę na to, że trzeba dbać także o swój wizerunek obywatela Polski oraz świata. Zauważyli też najważniejsze, że zawsze trzeba dążyć do tego, aby być dobrym człowiekiem i pomagać zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe.