Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Już dwa miesiące minęły od rozpoczęcia realizacji nowego projektu Centrum DZWONI! W tym czasie w warszawskim Centrum prowadziliśmy intensywne spotkania rekrutacyjne z uczestnikami, spotkania doradcze i diagnostyczne.
Udało się również zrealizować warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy dla pierwszej grupy nowoprzyjętych uczestników i uczestniczek projektu.

Warsztaty odbywają się nadal przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, co nie przeszkadza ich uczestnikom w efektywnym nabywaniu nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do znalezienia pracy. Po takiej dawce teorii czas wykorzystać ją w praktyce!

Oprócz tego nasi klienci biorą udział w próbkach pracy oraz praktykach zawodowych, spotykają się na grupach wsparcia (stacjonarnych i on-line) oraz aktywnie biorą udział w zajęciach proponowanych przez pracowników Centrum.

Kilka osób szykuje się do podjęcia nowej pracy, czym pewnie niedługo będziemy się z Wami dzielić.