Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Kolejna wspaniała wiadomość! Kolejne wsparcie finansowe dla Centrum DZWONI, tym razem w Jarosławiu.  Oferta złożona w odpowiedzi na konkurs na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 pn. „Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 976,00 zł.

Otrzymane środki pozwolą na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Centrum DZWONI IV.
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Województwa Podkarpackiego 39  zatrudnionych mieszkańców powiatów jarosławskiego i przeworskiego uczestniczących w projekcie  Centrum DZWONI w Jarosławiu będzie miało zapewnione wsparcie psychologiczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Dziękujemy!