Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Zarówno osoby pracujące jak i nieaktywne zawodowo w ramach udziału w projekcie Centrum DZWONI uczestniczą w regularnym grupowym wsparciu psychologiczno-doradczym. Podczas spotkań grupowych prowadzący wspólnie z Uczestnikami ćwiczą umiejętności niezbędne do podjęcia czy utrzymania pracy, wypracowują sposoby radzenia sobie z trudnościami czy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przez kilka lat działalności Centrum DZWONI powstała dobrze znająca się już grupa Uczestników, a ich doświadczenie i wiedza z każdym rokiem dostarcza nam nowych inspiracji i pomysłów. W ostatnim czasie podczas zajęć grupowych pojawiła się…kamera, przy pomocy której Uczestnicy ćwiczyli swoje umiejętności związane z autoprezentacją.

Poniżej zdjęcia osób pracujących przy wsparciu Centrum DZWONI w Bytomiu wykonane podczas zajęć grupowych. Uczestnicy stworzyli listę korzyści i trudności wynikających z bycia pracownikiem, a na koniec każdy wybrał jedną, najważniejszą dla niego korzyść z bycia aktywnym zawodowo. Jak widać powodów by pracować nie brakuje, a z trudnościami przy odpowiednim wsparciu można sobie poradzić.

Zdjęcia wykonała Anna Wiech.

20160727-dsc_0144 20160727-dsc_0149 20160727-dsc_0150

20160727-dsc_0152 20160727-dsc_0154 20160727-dsc_0157

Autorzy: pracownicy Centrum DZWONI w Bytomiu