Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Dla naszych klientów praca jest bardzo ważnym aspektem życia, pozwalającym podnosić swoją samodzielność i niezależność, dającą możliwość wejścia w nowe otoczenie i poszerzenie kręgu znajomych oraz dysponowania własnymi środkami finansowymi.
Pomimo każdorazowego dopasowywania czynności do potrzeb i oczekiwań naszych klientów nie da uniknąć się ryzyka związanego z wykonywaniem różnych zadań zawodowych. Czasem odrobina rozlanej wody na posadzce czy niewłaściwe składowanie przedmiotów i urządzeń na terenie zakładu pracy może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Aby tego uniknąć tak ważne są okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, potocznie nazywanymi szkoleniami BHP.

Na takim właśnie szkoleniu, wraz z trenerem, zjawił się ostatnio nasz klient Pan Michał. Podczas wykładu poznał podstawy pierwszej pomocy, zagrożenia które mogą spotkać go na stanowisku, oraz jak się przed nimi uchronić. Obecny na szkoleniu trener wspierał naszego klienta w zrozumieniu niejasnych kwestii, wypełnieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia oraz pomógł mu dojechać i wrócić z siedziby firmy szkoleniowej.

Pan Michał był bardzo zadowolony ze szkolenia na co dowodem jest jego szeroki uśmiech uwieczniony na zdjęciu.