Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Każdy klient Centrum DZWONI ma możliwość korzystania ze wsparcia psychologa, który udziela pomocy  w trakcie indywidualnych lub grupowych spotkań.

Indywidualne wsparcie psychologiczne dotyczy przede wszystkim wspierania klienta w utrzymaniu motywacji w procesie poszukiwania pracy i radzeniu sobie ze stresem przed podjęciem zatrudnienia. Ponadto, działania psychologa zorientowane są również na towarzyszenie w rozwiązywaniu trudności w miejscu pracy – problemy we współpracy z innymi współpracownikami czy trudności w  utrzymywaniu kontaktów oficjalnych. Co więcej, psycholog w Centrum DZWONI wspiera również w radzeniu sobie z emocjami w sytuacji dotyczącej wypowiedzenia umowy.

Podczas spotkań grupowych psycholog wraz z klientami koncentruje się na różnych zagadnieniach, których zgłębienie może pomóc osobom z niepełnosprawnością lepiej funkcjonować w miejscu pracy i poza nim. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, Centrum DZWONI w Bytomiu zorganizowało między innymi następujące spotkania:

  • spotkania psychoedukacyjne o stresie – rozpoznanie oznak stresu, omówienie korzyści i start z przeżywania stresu, poznanie strategii radzenia sobie ze stresem (kolorowanki relaksacyjne, trening wyobrażeniowy, techniki oddechowe),
  • trening poznawczy – udział w rozgrywkach gier planszowych (m.in. chińczyk, memory, dobble, zgadnij kto to) – trening zdolności intelektualnych, trening umiejętności społecznych,
  • warsztaty rękodzielnicze: przygotowywanie ozdoby świąteczne – własnoręczne przygotowywanie ozdób świątecznych, Mikołajów, ozdób choinkowych; rozwój zdolności manualnych, doskonalenie cierpliwości i precyzyjności, trening nawiązywania pozytywnych i satysfakcjonujących relacji,
  • spotkania integracyjne – udział w grach integracyjnych, kalambury, poznawanie swoich zainteresowań, zabawy ruchowe, głuchy telefon; trening umiejętności społecznych, wspieranie rozwoju zdolności poznawczych,
  • oglądanie filmu – wspólne uczestniczenie seansie filmu animowanego – z elementami psychoedukacji i tematyki dotyczącej aktywacji zawodowej, zaangażowanie w dyskusję,
  • wyjście na kawę – trening gospodarowania pieniędzmi, podejmowania decyzji, nawiązywania relacji,
  • warsztaty dotyczące współpracy – nauka komunikowania swoich potrzeb, odnalezienia swojego miejsca w grupie, zespołowej pracy na rzecz wspólnego celu, wymiana doświadczeń z życia zawodowego,
  • spotkania online – dyskusje online  – wideokonferencje – na tematy zaproponowane przez uczestników spotkań – specjalistów bądź klientów Centrum DZWONI; nawiązanie relacji, wymiana doświadczeń, opinii.