Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Zakończenie II okresu finansowania projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” dla doradcy zawodowego to z pewnością intensywny czas ewaluowania założonych celów na ścieżce rozwoju społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością, ale także czas wspomnień z podejmowanych działań. Z pewnością można powiedzieć że każdy z naszych klientów rozwinął skrzydła i otworzył się na nowe możliwości.

Jednym z nich jest Pan Bogusław, który ze względu na swoją niepełnosprawność nie był w stanie samodzielnie poradzić sobie ze znalezieniem pracy. Do Centrum DZWONI trafił uczestnicząc wcześniej w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie zdobył już pewne „doświadczenie pracy”.

Dzięki podjętej współpracy z Centrum DZWONI pan Bogusław odbył indywidualną sesję doradczą, gdzie określił swoje mocne i słabe strony czyli tzw. „potencjał zawodowy”. Niedługo po tym, pan Bogusław miał okazję sprawdzić swoje preferencje i predyspozycje w praktyce a dokładniej podczas „próbek pracy”. Następnie, nasz klient miał okazję nauczyć się nowych umiejętności oraz wykorzystać już nabyte podczas praktyki zawodowej, która utwierdziła go w słuszności obranego kierunku. Ponadto dzięki zajęciom z pośrednictwa pracy pan Bogusław dowiedział się o formach poszukiwania pracy oraz jak dodaje: „Nauczyłem się pisać CV, list motywacyjny, dowiedziałem się jakie pytania mogę otrzymać podczas rozmowy o pracę a także jak należy się do niej przygotować”. Dodatkowo  w celu rozwijania kompetencji społeczno-zawodowych, pan Bogusław miał możliwość udziału w różnych warsztatach psychologiczno-doradczych, jak mówi- „Zawsze jestem chętny na zajęcia, lubię być między ludźmi, dzielić się przeżyciami, to mi daje dużo radości, wiary w siebie”. Miejmy nadzieję, że dzięki dalszej współpracy z Centrum DZWONI w ramach kolejnego okresu finansowania pan Bogusław znajdzie wymarzoną pracę.

Taka jest historia jednego z naszych klientów, która ukazuje jak przy odpowiednim wsparciu osoba z niepełnosprawnością może rozwijać się, realizować swoje marzenia oraz być częścią naszego społeczeństwa.

Pracownicy Centrum DZWONI w Jarosławiu

5 6 7

zdjęcie1 zdj2 zd3