Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rok 2016 to szczególny rok dla zatrudnienia wspomaganego w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Minęło 10 lat odkąd PSONI rozpoczęło realizację pierwszego projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI”, którego celem było zaadaptowanie metody zatrudnienia wspomaganego w polskich warunkach społeczno-prawno-ekonomicznych. Z tej okazji w dniu 25 listopada 2016 r. odbyło się w Warszawie na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jubileuszowe XL Sympozjum naukowe pt. „Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia – 10 lat doświadczeń Centrum DZWONI” zorganizowane przez PSONI razem z Polskim Zespołem do badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną (IASSID). Organizatorzy mieli zaszczyt gościć wspaniałych prelegentów z Polski, takich jak Prezes Honorowa PSONI Krystyna Mrugalska, prof. dr hab. Anna Firkowska – Mankiewicz (IASSID, APS), Robert Kwiatkowski (Prezes PFRON), Monika Zakrzewska – PSONI oraz osoby z niepełnosprawnością, korzystające ze wsparcia Centrów DZWONI, które opowiedziały o swoich indywidualnych doświadczeniach zawodowych. Na Sympozjum wystąpili również międzynarodowi eksperci, praktycy w zakresie stosowania zatrudnienia wspomaganego czy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), tacy jak: Christy Lynch (EUSE, KARE), dr Fabrizio FEA (IASSID) i Judith Hollenweger (WHO, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zurychu) oraz przedstawicieli Stowarzyszenia RYTMUS z Czech oraz ZPMP v SR ze Słowacji. Sympozjum było także okazją do zaprezentowania wyników badania poczucia jakości życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowanego przez zespół Centrum DZWONI.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z Sympozjum:

http://galeria.aps.edu.pl/thumbnails.php?album=230