Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Partnerami – Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych jako realizatorzy projektu  „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  zapraszają do udziału  w bezpłatnych konferencjach regionalnych dla pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Konferencje odbędą się w miastach wojewódzkich w październiku i listopadzie 2019 r. zgodnie z harmonogramem:

Miasto Data Godziny
Łódź 1 października 11:00-16:00
Wrocław 2 października 09:00-14:00
Opole 3 października 09:00-14:00
Bydgoszcz 8 października 11:00-16:00
Kielce 8 października 11:00-16:00
Gdańsk 9 października 09:00-14:00
Kraków 9 października 09:00-14:00
Olsztyn 10 października 09:00-14:00
Katowice 10 października 09:00-14:00
Poznań 14 października 11:00-16:00
Zielona Góra 15 października 09:00-14:00
Szczecin 16 października 09:00-14:00
Białystok 5 listopada 11:00-16:00
Lublin 6 listopada 09:00-14:00
Rzeszów 7 listopada 09:00-14:00

Formularze rejestracji: tutaj a więcej informacji tutaj i na portalu www.ciop.pl w zakładce wydarzenia – konferencje i seminaria

Podczas Konferencji specjaliści CIOP-PIB, PFRON, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i KZRSIiSN zaprezentują PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DLA PRACODAWCÓW zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Narzędzia będę udostępniane bezpłatnie. Więcej informacji na ich temat znajduje się poniżej:

Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy – zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych,

Poradniki dla pracodawców na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną.

ErgoON – kalkulator korzyści  – aplikację umożliwiającą obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej

ErgoON – lista kontrolna – aplikację do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością

ErgoON – wizualizacje – aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

ErgoON – projektowanie – narzędzie wspomagające projektowanie – aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów, pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących