Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pod koniec października Centrum DZWONI w Zgierzu zorganizowało spotkanie promujące ideę zatrudnienia wspomaganego, które odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym nr 3 w Łodzi przy ulicy Tkackiej. Wzięli w nim udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele a także dyrektor placówki. Tematyka spotkania dotyczyła sytuacji osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Przybliżyliśmy na czym polega model zatrudnienia wspomaganego krok po kroku, kto może skorzystać z naszego wsparcia, dlaczego warto się do nas zgłosić i co można zyskać. Przekonywaliśmy, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy odpowiednim wsparciu mogą pracować i być pełnowartościowymi pracownikami, a nasz zespół Centrum DZWONI w Zgierzu cechuje duże doświadczenie i chęć wspierania osób, które się do nas zgłaszają.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli i zadawali wiele ciekawych pytań. Liczymy na równie owocną współpracę i aktywne uczestnictwo w naszym projekcie.