Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Ostatnie miesiące bardzo mocno utwierdziły nas o potrzebie zapewnienia ciągłego wsparcia osobom z niepełnosprawnością w zakresie zatrudnienia. Wsparcia na poszczególnych etapach zatrudnienia wspomaganego, dostosowanego do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

W wyniku pandemii dużo naszej pracy w ostatnim czasie polegało na wsparciu utrzymania zatrudnienia przez osoby już pracujące lub wsparciu ich w zakończeniu zatrudnienia, a następnie znalezieniu nowego miejsca pracy i wdrożeniu w nowe obowiązki i zasady. Dotyczy to głównie osób, które straciły dotychczasową pracę ze względów ekonomicznych, w ramach szukania przez firmy oszczędności. Tam gdzie pracownikom wypowiedziano lub nie przedłużono umów. Tak było chociażby w przypadku Pani Katarzyny, Pani Zuzanny czy Pana Wojciecha. Im udało się już znaleźć nowe miejsca pracy. Zmiana, dla jednych pierwsza, dla innych kolejna, przy właściwym wsparciu okazuje się zmianą możliwą do przejścia, zmianą na dobre.

Wspieramy też osoby nieaktywne zawodowo, które nabywają w Centrum DZWONI niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy. Przede wszystkim poznają siebie samych, swoje możliwości i nabierają przekonania, że mogą być dobrymi pracownikami, jeśli tylko będą pracowali nad wyznaczonymi celami.

Choć sytuacja na rynku pracy wydaje się dobra, pracodawcy w określonych branżach ponownie poszukują pracowników i są otwarci na współpracę to warto pamiętać, że zatrudnienie wspomagane to ciągłe wsparcie i gotowość towarzyszenia osobie z niepełnosprawnością na każdym etapie.