Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Ilość odpadów wytwarzanych przez człowieka systematycznie rośnie. Żyjemy w czasach nadprodukcji i konsumpcjonizmu – ciągle kupujemy za dużo. Opady w zależności od rodzaju rozkładają się w różnym czasie. Sposób postępowania z odpadami przez człowieka ma bardzo duży wpływ na środowisko, które nas otacza. Przez wiele lat wszystkie śmieci trafiały na wysypiska.
Dziś jest zupełnie inaczej – część odpadów można ponownie wykorzystać, z części można wytworzyć energię cieplną i elektryczną. 
Misją Polskiej Grupy Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur Sp.zoo, z siedzibą w Zgierzu,
są wysokiej jakości usługi w zakresie gospodarowania odpadami, przez zastosowanie najnowocześniejszych, przyjaznych środowisku technologii unieszkodliwiania odpadów.
Jako firma mająca wieloletnie doświadczenie PGGO odbiera i unieszkodliwia bardzo szerokie spektrum odpadów przemysłowych np.: odpady farb i lakierów, odpady pogalwaniczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne.

W październiku Pan Grzegorz, przy wsparciu specjalistów z Centrum DZWONI w Zgierzu, został pracownikiem firmy PGGO, firmy mającej wkład w ochronę środowiska.
Pan Grzegorz pracuje na stanowisku pomocnika ładowacza. Praca jaką wykonuje ma znaczenie dla każdego z nas, dla otaczającej nas przyrody.
Do zakresu jego obowiązków należy: sortowanie, układanie, rozkręcanie, rozdzielanie, pakowanie oraz wiele innych zadań związanych z segregacją odpadów.
Mamy nadzieję, że podjęcie zatrudnienia zmieni życie Pana Grzegorza na lepsze.
Pozwoli na nawiązanie nowych relacji, rozwinie odpowiedzialność, wpłynie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Cały nasz zespół trzyma kciuki za Pana Grzegorza!