Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z ogromną radością dzielimy się informacją, że oferta złożona przez PSONI w odpowiedzi na konkurs o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bytomia, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Bytomia, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 656,00 zł.

Otrzymane środki pozwolą na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Centrum DZWONI V.

Dzięki dofinansowaniu Gminy Bytom 12  zatrudnionych mieszkańców Bytomia uczestniczących w projekcie  Centrum DZWONI w Bytomiu będzie miało zapewnione wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w miejscu pracy i poza nim w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

Miasto Bytom to wyjątkowo zaangażowane miasto we wsparcie działalności społecznej, ale też i świadomy pracodawca doceniający różnorodność. Dzięki wieloletniej współpracy
z Centrum DZWONI w jednostkach organizacyjnych Miasta znalazło stabilne zatrudnienie już
5 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dziękujemy za otwartość i zaufanie!