Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Informujemy o szczegółach kolejnego z planowanych spotkań podsumowujących kończący się projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”,

Konferencja pn. „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” odbędzie się 19 marca 2018r. w Głogowie.

Poniżej szczegółowy program planowanego wydarzenia

Program Konferencja - Zatrudnienie wspomagane