Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Zakończyliśmy realizację ostatniego okresu projektu „Centrum DZWONI IV” oraz pierwszego okresu „Centrum DZWONI V”. Przez ostatni rok ze wsparcia bytomskiego Centrum DZWONI skorzystały łącznie 144 osoby z niepełnosprawnością. Znacząca większość z osób pracujących i osób, które podjęły pracę utrzymała swoje zatrudnienie. Od kwietnia znaczna cześć tych osób została objęta dalszym wsparciem specjalistów Centrum DZWONI w ramach projektu „DZWONI V”. Pożegnaliśmy natomiast  osoby, które dzięki wypracowaniu dużej samodzielności w miejscu pracy będą kontynuowały zatrudnienie poza projektem. To dla nas ogromna satysfakcja gdy osoby z niepełnosprawnością, jak i ich współpracownicy osiągają taki poziom samodzielności. Oczywiście w dalszym ciągu dla tych osób drzwi Centrum DZWONI pozostają otwarte i chętnie czekamy na odwiedziny w naszym biurze.

Wraz z kwietniem kontynuujemy rozpoczęte wcześniej działania w uczestnikami. W tym miesiącu udało się podjąć zatrudnienie przez 2 osoby – Panią Annę i Pana Sławomira. Systematycznie prowadzimy także rekrutację uczestników projektu, diagnozę ich potencjału oraz przygotowujemy się do planowanych na maj warsztatów grupowych z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy.

Z inicjatywny Pana Wojciecha – naszego uczestnika, udało nam się zorganizować też wspólne wyjście do Ogrodu Botaniczno-Zoologicznego CEE Egzotarium w Sosonowcu, które było miłym odpoczynkiem od pracy i codziennych obowiązków.