Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Końcem września do Centrum DZWONI w Jarosławiu dołączyło dziesięć osób z niepełnosprawnościami. Grupa wzięła udział w pięciodniowych warsztatach z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i umiejętności przydatnych na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego.

Przy wsparciu psychologa i doradcy zawodowego uczestnicy wspólnie odkrywali czym jest praca, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia. Poznanie metod poszukiwania pracy, zasad autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uświadomiło osobom z niepełnosprawnościami, jak trudny to proces i wymagający od kandydatów zaangażowania, przygotowania i aktywności. Uczestnicy mieli okazję połączyć w aktywny sposób intensywne zajęcia szkoleniowe z nabywaniem kluczowych kompetencji społecznych – komunikacji interpersonalnej, zgodnej współpracy w zespole, budowania odpowiednich relacji z innymi. Warsztaty były pierwszym etapem aktywizacji społeczno-zawodowej, pozwoliły na odkrywanie własnych możliwości i umiejętności, co wzmocniło motywację do dalszych działań zmierzających w kierunku podjęcia zatrudnienia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów.