Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

I rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI V” właśnie się zakończył.

Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI z 6 miast, tj. Bytomia, Gdańska, Jarosławia, Ostródy, Warszawy i Zgierza po raz kolejny potwierdziły skuteczność działań prowadzonych zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.

W okresie od 01 lipca 2023 do 31 marca 2024 objęto wsparciem w skali ogólnopolskiej 90 osób (w tym 36 kobiet i 54 mężczyzn) z 4 głównych grup osób z niepełnosprawnościami, które są odbiorcami usługi zatrudnienia wspomaganego, tj.:

– osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

– osoby z długotrwałą/ chroniczną niepełnosprawnością psychiczną,

– osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm),

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (gdzie wiodącą niepełnosprawnością najczęściej była niepełnosprawność intelektualna sprzężona z inną dysfunkcją).

Wszyscy przystępujący do projektu mieli status  osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub poszukujących pracy niezatrudnionych.

Co osiągnęliśmy?

Wspólne działania prowadzone przez pracowników Centrów DZWONI i osoby z niepełnosprawnością trwały łącznie prawie 17 000 godzin.

37 osób osiągnęło swoje cele zawodowe i podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 32 osoby z tej grupy utrzymywały zatrudnienie na dzień 31.03.2024r., natomiast pozostałym osobom specjaliści udzielili wsparcia w aktywnym poszukiwaniu nowych miejsc pracy dopasowanych do ich indywidualnych preferencji.

Dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za kolejny owocny rok pracy.

Życzymy Wszystkim mnóstwa energii i motywacji do osiągania kolejnych sukcesów w rozpoczynającym się 2 okresie trwania projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną – Centrum DZWONI V”.