Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Informujemy o szczegółach kolejnego z planowanych spotkań podsumowujących kończący się projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”,

Seminarium podsumowujące projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” odbędzie się 22.03.2017 w godzinach 10:00-12:30 w Sali Kameralnej C.H. AGORA w Bytomiu.

Podczas Seminarium zaproszeni goście, czyli same osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny, pracodawcy i przedstawiciele instytucji podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie podejmowania przez osoby z niepełnosprawnością zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Będzie to również czas na podsumowanie trzech lat realizacji projektu. Po raz kolejny wręczone zostaną statuetki „Jaskółki”, czyli nagrody przyznawane co roku pracodawcom, którzy w swoich firmach zatrudnili przy wsparciu bytomskiego Centrum DZWONI osoby z niepełnosprawnością. W tym roku nagrodę odbierze 14 pracodawców działających na terenie województwa śląskiego. Po raz pierwszy wręczona zostanie także statuetka „Ambasador Zatrudnienia Wspomaganego”, którą otrzyma pracodawca mający szczególny wkład w przełamywanie barier i wyznaczanie nowej jakości w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Wśród zaproszonych na seminarium gości znaleźli się przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, pracodawcy, szkoły, a przede wszystkim same osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

Poniżej szczegółowy program planowanego wydarzenia.

program